Open haard Augustus 2001

Versie maandag 17 februari 2003  

De noordelijke zijkant van de openhaard in de woonkamer. 

Wanneer je een kaarsrecht open haard kanaal aanlegt met een diameter van 40x40 cm wil daar in het geval van hete lucht erg veel doorheen in zeer korte tijd. Ofwel om te voorkomen dat je huis vacuum trekt moet je zorgen voor aanvoer van verse buitenlucht. Dit heeft 2 voordelen: je verbruikt geen kostbaar verwarmde binnenlucht om het vuur te laten branden, en je hebt geen koude trek over de vloer richting de openhaard. Hier zie je het gat in de zijkant van de haard en de PVC rond 110 richting de buitengevel. Hier komt later een gipsvezelplaat tegen.

Ter hoogte van de kamermuur aan het eind van de gang. 

Het hoogteverschil van het voorhuis met het achterhuis is goed zichtbaar. daarnaast is ook te zien dat we de kamer muur oorspronkelijk een halve meter verder richting de voorgevel hadden gedacht. Maar een halve meter meer, studeerkamer was waardevoller boven een woonkamer van toch al 5,5 meter breed..Hier de buis richting studeerkamer...En omdat we deze maand bezig zijn met de vloerverwarming, we willen deze winter immers vorstvrij bezig, moet het hoogteverschil worden volgestort met beton. Echter niet alvorens de 2 luchttoevoerleidingen er in liggen...

5 augustus

Vanuit de studeerkamer richting noordgevel...links de woonkamer, rechts de studeerkamer.

De 2 PVC pijpen (aan weerszijden van de haard 1) lopen beide richting de spouw in de noordgevel. 

De doorgang van de studeerkamer naar de woonkamer...

De aannemer had op ons verzoek de muur tussen het gebint (links boven op de foto boven) en de buitenmuur nog niet gemetseld. Want die pijpen moesten er nog langs, en er moest een trap komen...aangezien we nog niet wisten welke afmetingen hebben we dat maar zelf gedaan. Minder werk?!? officieel wel, maar er is ook zat meerwerk ongedeclareerd gebleven...

Links op de foto de noordgevel op de voorgrond de vloerverwarming. 

Met het oog op de aanleg van vloerverwarming in de studeerkamer moest er eerst een keermuur gemetseld worden alvorens we het hoogteverschil met de 2 ontluchtingsbuizen konden volstorten. Maar dat kon pas na aanleg van de 2 luchttoevoerleidingen. Zo is voor alles een volgorde: pure logica eigenlijk....

maandag 20 augustus 2001 om 20.15 uur. 

Vanuit de studeerkamer richting de hal. Rechts de woonkamer.

Het keermuurtje is gisteren gemetseld, dus de beton kan er vandaag wel in, niet te vochtig maar dat komt de stabiliteit ten goede. Wel goed vochtig houden ivm, het warme weer.

dinsdag 21 augustus 10:36 uur

 

 

Terug naar startpagina augustus 2001