HomeOpbouw van de Avatar® cursus


Avatar is een negendaagse ervaringsgerichte training, waar je met jezelf gaat ontdekken hoe je overtuigingen je ervaringen bepalen, wat jouw invloed daarin is. Hoe je doelen echt kunt bereiken, of kunt creëren wat je wilt. Hoeveel energie en aandacht weerstand kost. Hoe het is om dit op te lossen en meer vrije aandacht te hebben. Waar je ontdekt en ervaart hoe je kunt leven vanuit je eigen vrije wil. 

Voor verder informatie kun je kijken op Avatar.nl, waar je tevens een contactpersoon in je eigen omgeving kunt vinden.

DEEL I:

De ReSurfacing® Workshop
Overtuiging. Werkelijkheid. Bewustzijn.

2 dagen

DEEL II:

De oefeningen
Creatie. Waarneming. Ervaring.

4 tot  5 dagen

DEEL III:

De toepassing
Identiteit. Zijn. Gewaarzijn.

2 tot 4 dagen

Deel I van de Avatar Cursus brengt bepaalde ideeën onder je aandacht over de relatie tussen overtuigingen en werkelijkheid. Deze ideeën ga je op verschillende manieren uitproberen en onderzoeken (met behulp van groepsdiscussies en in je eentje), zodat je voor jezelf kunt vaststellen of de relatie werkelijk bestaat.

De oefeningen uit Deel I gunnen je een blik achter de schermen van je eigen bewustzijn, zodat je zicht krijgt op de blauwdrukken waarmee jij  jouw leven vormgeeft. deze ontdekkingstocht leidt tot een nauwere band met een diepere, meer liefdevolle en bewustere uitdrukkingsvorm van jezelf.

Deel I wordt gegeven in de vorm van een betaalbare, 2 daagse workshop met informatie, demonstraties en ervaringsgericht oefeningen die je een gevoel geven voor de onbeperkte mogelijkheden van jouw leven vanuit vrije wil.

Het ReSurfacing® werkboek is een Avatar reisgids waarmee je kunt onderzoeken hoe jouw bewustzijn werkt.

Voor aanschaf van het ReSurfacing® werkboek kun je contact opnemen met een Avatar Master bij je in de buurt, of het boek rechtstreeks bestellen via www.avatar.nl. De prijs is in alle gevallen € 13,75.

In Deel II van de Avatar cursus ontwikkel je jouw vermogen om een werkelijkheid te creëren die jouw voorkeur heeft. De diepgaande greep die je krijgt op je eigen mentale programmering leidt tot vergaande inzichten in de vraag waarom bepaalde aspecten van jouw leven tekort schieten en wat je eraan kunt doen om dat te veranderen.

Dat deel van jezelf dat je ergste vijand was, verander je in een behulpzame vriend.

Overtuigingen waarmee je jezelf saboteert komen aan het licht voordat ze je nog meer schade kunnen berokkenen. in plaats van stress komt een ontspannen 'gewaarzijn'.

Je leert hoe je de werkelijkheid kunt ervaren zonder oordeel, afgescheidenheid of vertekening.

Deel II duurt 4 tot 5 dagen, afhankelijk van je eigen werktempo en wat je tegenkomt.

De oefeningen uit ReSurfacing® zijn de basis voor de verdere oefeningen uit dit deel. De unieke combinatie van theorie afgewisseld met oefeningen leveren een indrukwekkende ervaring.

Het cursusmateriaal is vertrouwelijk en wordt je tijdens de cursus beschikbaar gesteld.

Nadat je deel II met succes hebt doorlopen volgt het derde deel van de Avatar cursus. In dit deel ontwikkel je jouw vermogen om de werkelijkheden te discreëren die voor jouw een belemmering of obstakel vormen om vanuit je bronbesef te handelen. 

De Avatar Master begeleidt je bij een initiatie, waarin je ervaart hoe het is om enkele van de meest fundamentele (en tot dan toe trans parante) overtuigingsstructuren van het universum te discreëren.  

Vervolgens maak je jezelf een aantal solo toepassingen eigen, die je instaat stellen om veranderingen aan te brengen in lichamelijke gewaarwordingen, tussen menselijke conflicten, afhankelijkheden, beperkingen, 'hardnekkige' kwesties, dwangmatigheden en (zonder woorden of discussies) de overtuigingen van anderen. 

Wanneer je in staat bent om elke willekeurig aspect van jouw bestaan te hanteren vanuit een gezichtpunt van creator, heb je een zijns toestand bereikt die Avatar genoemd wordt.

Deel II neemt 2 tot 4 dagen in beslag afhankelijk van wat je tegenkomt en wilt (dis-)creëren.

Het cursus materiaal is vertrouwelijk en wordt je tijdens de cursus beschikbaar gesteld.

Avatar®, ReSurfacing® en Star's Edge International®, zijn geregistreerde servicemerken van Star's Edge Inc. Alle rechten voorbehouden. © 2003 Star's Edge International